Upozornění

Tento web již není aktualizován, slouží jen pro přístup ke starým materiálům. Aktuální informace najdete na hlavním webu.

Jak a proč volit v komunálních volbách

09. 10. 2014

Dnes vám snad už každá strana i hnutí „poradí“, jak „správně“ v komunálních volbách volit. Typicky fotkou podobnou té níže. Ale proč? Co to vlastně znamená?

Jak a proč volit v komunálních volbách

Všechno to souvisí s velmi specifickým volebním systémem, který se v komunálních volbách používá. Jednou zvláštností je volba napříč celým politickým spektrem – hlasy dostávají konkrétní kandidáti, nikoli strany jako v jiných volbách. Současně je hlas pro daného kandidáta hlasem preferenčním.

Proč se tedy zaškrtávají strany? Jde jen o zkratku, abychom se jako voliči neukřížkovali – v Třebíči máme 27 hlasů, jinde ale může být například 45. A jelikož člověk je od přírody líný, tak by 45 křížků dělal opravdu jen málokdo. Proto křížek pro stranu znamená totéž jako křížek pro všechny její kandidáty.

Má to ale výjimku. Prvně totiž mají přednost hlasy pro konkrétní kandidáty (ať už z této či jiné strany) a teprve zbylé se přidělí (dosud neokřížkovaným) lidem u dané strany podle jejich pořadí.

To je to jednodušší specifikum, které v zásadě může dávat smysl, jelikož v komunálních volbách často kandidují různí nezávislí a vybrat si jen jednu kandidátku by bylo obtížnější. Teď ale přichází na řadu přepočítávání hlasů. Aby strana získala nějaký mandát zastupitele, musí splnit dvě podmínky. Jednak musí překročit 5% hranici (ta se počítá vůči upravenému základu s ohledem na počet jejích kandidátů, takže nezaplněná kandidátka či samostatný kandidát zde nejsou nijak znevýhodněni), jednak musí absolutním počtem hlasů uspět v konkurenci ostatních.

Představte si to tak, že se sečtou počty hlasů všech kandidátů dané kandidátky. Kandidáti se seřadí (jak funguje řazení podle hlasů, zde pro jednoduchost vynechám) a každému se přidělí číslo „součet hlasů podělený jeho pořadovým číslem“. Toto se provede se všemi kandidáty v dané obci, a pak se všichni seřadí sestupně podle tohoto čísla. Prvních například 27 pak získává post zastupitele.

Občas se setkávám s otázkou, zda při této matematice mají Svobodní se svými 22 kandidáty šanci? Odpověď je: MAJÍ! Pět chybějících kandidátů totiž +/− odpovídá počtu lidí, které si lidé průměrně chtějí zaškrtnout na jiných kandidátkách, takže ve výsledku není takový rozdíl, zda tam jsou nebo je lidé nezaškrtnou. Ale podívejme se na skutečná čísla. V roce 2010 v Třebíči volilo 13.280 lidí. Dohromady dal každý v průměru 25 hlasů. Svobodným při získání 5 % hlasů bude po přepočtu vycházet pro prvního kandidáta 14.608 hlasů. Pro získání mandátu ale stačilo pouhých 9.974 hlasů, což je o čtyři a půl tisíce méně! Je tedy velice velká pravděpodobnost, že Svobodní i s takto postavenou kandidátkou dostanou svého zástupce do třebíčského zastupitelstva. Stačí k tomu dát křížek Svobodným (a tedy všem 22 kandidátům) a volitelně rozdělit zbylých pět mezi jiné kandidáty, kteří Vám budou blízcí.