Upozornění

Tento web již není aktualizován, slouží jen pro přístup ke starým materiálům. Aktuální informace najdete na hlavním webu.

Ke Zdravému městu, fairtrade a školství: méně formalismu

29. 09. 2014

Tvrzení, že rodina je základ státu, mnozí známe (i díky filmu Roberta Sedláčka z roku 2011). Ale co když rodina nefunguje? Pak mnozí upírají zraky na školu. A skutečně v mnoha případech jsou kantoři těmi, kteří mohou dětem z rodin s problémy pomoci.

Ke Zdravému městu, fairtrade a školství: méně formalismu

Ve funkčních rodinách se mnoho rodičů potýká s tím, jak smysluplně vyplnit volný čas svých dětí – třeba nějakou sportovní aktivitou, při které se vyřádí, najdou si kamarády, překonají lenost i obavy, zažijí pocit úspěchu a uznání svých spoluhráčů i soupeřů.

Najít sportovní oddíl, kam bude dítě chodit pro radost, se širším spektrem aktivit, bez tlaku na výkony, je problém (na tomto principu funguje jen Sokol). Sportovní oddíly často vedou rodiče, kterým do správného věku dorostly vlastní děti, a chtějí, aby se věnovaly stejnému sportu jako oni. Co ti ostatní, kteří nemají sen mít ze svých ratolestí vrcholové sportovce?

Myslím, že ušetřené peníze z formálních aktivit, jako jsou Zdravé město, podpora fairtrade a spolufinancování soukromé ZMVŠ, by měly být investovány do základního školství. A to přímo, ne přes různě podávané a schvalované projekty, které, když uplyne doba realizace (případně udržitelnosti), tak skončí.

Každý ředitel základní školy ví, jaký má pedagogický sbor. Učitelé znají svoje žáky. Školy mají vybudované zázemí, dílny, sportoviště.

Pro učitele, kteří se budou věnovat volnočasovým aktivitám, získá vedení školy finanční zdroje. Kontrola bude jednoduchá – děti chodí, nebo nechodí (žádné formální anotace kroužků, porady, semináře, prezenčky s logem a fotky „oničemky“ s vlaječkami posílané někam).

Děti s problematickým sociálním zázemím půjde lépe „zatáhnout“ do fungujícího a podnětného kolektivu. Budou sportovat, zpívat, vyšívat, malovat, lepit, stříhat…

Pořád přece platí, že kdo si hraje, nezlobí, a že děti jsou naše budoucnost!