Upozornění

Tento web již není aktualizován, slouží jen pro přístup ke starým materiálům. Aktuální informace najdete na hlavním webu.

Odpovědi na otázky občanské aktivity „Třebíč 2018“

15. 08. 2014

Na našem facebookovském profilu jsme obdrželi otázky od aktivity Třebíč 2018. Zde přinášíme odpovědi.

Odpovědi na otázky občanské aktivity „Třebíč 2018“

Otázka č. 1:
Pokud uspějete v podzimních volbách, co uděláte pro podporu rodin v Třebíči, aby mladí lidé nemuseli odcházet do jiných měst?

Odpověď:
Základem spokojenosti, nejen rodin s dětmi, je zcela jistě dobré zaměstnání a to bohužel není možné bez dostatečně zajištěných podmínek a rozšiřování průmyslových zón. Kapacita dříve vybudovaných průmyslových zón je již naplněna a není tak prostor pro nové investory a nová pracovní místa. Z tohoto důvodu se budeme aktivně podílet na vytváření nových průmyslových zón a následné možnosti získat umístění v průmyslové zóně bez složitých podmínek.

Budeme také usilovat o zrušení (nebo alespoň výrazné snížení) poplatků za komunální odpad a tím necháme lidem a firmám více peněz pro vlastní potřebu.

Navrhneme zrušení zapojení města v projektu soukromé ZMVŠ a poskytneme ušetřené peníze na rozvoj základních a mateřských škol.

Budeme iniciovat hloubkovou analýzu MKS a omezení činnosti v oblastech, kde konkuruje komerčním subjektům a zaměříme jejich činnost více na oblasti, které nejsou dostatečně výnosné, aby se o ně komerční subjekty zajímaly, např. akce pro děti, pro rodiny, pro seniory, atd.

Dále bychom rádi omezili činnosti městské policie v oblastech, které ji nepřísluší (např. měření rychlosti) a namísto toho zvýšili počet městských strážníků (pochůzkářů) ve městě, pro zvýšení prevence kriminality.

Chceme také pokračovat v rozjetých projektech a diskuzích souvisejících se zlepšováním dopravní infrastruktury, včetně pokračování ve vyjednávání o vytvoření jižního obchvatu města.

Zobrazit původní dotaz s odpovědí.


Otázka č. 2:
Jaký je váš plán pro zlepšení dopravní dostupnosti Třebíče v příštím volebním období?

Odpověď: Dopravní dostupnost města je velmi komplikovaná záležitost a z velké části, bohužel, nezávisí pouze na práci radnice, ale i na dalších subjektech. Rádi bychom tedy, jak jsme již uvedli v odpovědi na předchozí otázku, pokračovali v rozjetých projektech a diskuzích souvisejících se zlepšováním dopravní infrastruktury, včetně pokračování ve vyjednávání o vytvoření jižního obchvatu města. Jedná se o dlouhodobou záležitost, na které i současné vedení nějakým způsobem pracuje, proto nemá smysl vytvářet zcela nové projekty, ale spíše se snažit existující projekty, pokud neobsahují vážná pochybení, dotáhnout do zdárného konce.

Pokud jde o dopravní obslužnost přímo ve městě, navrhujeme uvolnění trhu s městskou hromadnou dopravou. Konkurence v této oblasti může výrazně zvýšit obslužnost ve městě a zároveň snížit potřebu provoz MHD každoročně dotovat.

Pro řidiče-rezidenty bychom rádi prosadili výhodné parkovací karty, umožňující pohodlné parkování po celém městě.

V neposlední řadě bychom se zasadili o lepší plánování prováděných oprav. Současná neúnosná situace, kdy probíhá několik významných úprav po celém městě, není dobrou vizitkou. Je dobře, že se opravy provádějí, je však nutné brát ohledy také na řidiče a opravy plánovat tak, aby omezení dopravy bylo sníženo na minimum. Argumenty, kterými se tato situace obhajuje, jsou naprosto zcestné a spíše vypovídají o naprosté nekompetentnosti zainteresovaných osob, než o čemkoliv jiném.

Zobrazit původní dotaz s odpovědí.


Otázka č. 3:
Zjistili jsme informace o podezřelých zakázkách jako například na provoz MHD v Třebíči (pouze jeden účastník v soutěži a podivné navyšování a pak snižování ceny místo nového tendru). Podle smluv s firmou Esko-T také zřejmě docházelo k neoprávněnému zvyšování cen za svoz odpadu. Jak se k těmto kontraktům postavíte, pokud uspějete v podzimních volbách? Hodláte zakázky prověřit, případně vypsat nová výběrová řízení na zmíněné služby?

Odpověď:
Některé ze současných smluv mají řadu nedostatků. Některé nejsou veřejné, některé jsou uzavřeny na příliš dlouhou dobu nebo dokonce na neurčito. Jelikož žijeme v době, která se velmi rychle vyvíjí, není rozumné, aby město uzavíralo smlouvy na dlouho dopředu. Již brzy se může ukázat, že daná smlouva byla špatná či nevýhodná, případně se může objevit lepší, efektivnější a levnější způsob, jak dosáhnout požadovaného účelu. Často je problém již na začátku, při výběrovém řízení, kdy zadávací dokumentace není volně přístupná, ale je k dispozici pouze za nemalý poplatek.

I k nám se z internetu dostaly informace o podezřelých zakázkách. Vzhledem ke zdroji však bereme tyto informace prozatím s rezervou. Nicméně, v případě, že uspějeme, zmíněné případy necháme prověřit a pokud shledáme nedostatky, budeme prosazovat vypsání nových výběrových řízení.

Co se MHD týče, prosazujeme, aby v Třebíči mohla existovat konkurence více dopravců. A ne nezbytně jen s velkými autobusy. Umožnilo by se tak přímé srovnání služeb více dopravců a omezil se prostor pro manipulace.

Zobrazit původní dotaz s odpovědí.