Upozornění

Tento web již není aktualizován, slouží jen pro přístup ke starým materiálům. Aktuální informace najdete na hlavním webu.

Postoj Svobodných k problémům ZMVŠ

23. 06. 2015

Třebíčská vysoká škola ZMVŠ se již delší dobu potácí v existenčních problémech. Otázka zní: snažit se školu zachraňovat z městského rozpočtu, nebo ji nechat svou činnost plynule ukončit?

Postoj Svobodných k problémům ZMVŠ

Zastupitelstvo města Třebíče bude na svém zasedání 25. 6. 2015 rozhodovat, zda školu zachraňovat z městského rozpočtu, či ji nechat svou činnost plynule ukončit. Svobodní jsou pro druhou variantu. Jakkoli totiž bylo milé mít v Třebíči vysokou školu, již informace z oficiálního sdělení nám naznačují, že nemá smysl její existenci dále uměle prodlužovat:

U každé vysoké školy se její prosperování odvíjí od počtu studentů, kteří ji navštěvují. Nelze-li objektivně naplnit alespoň minimální množství studentů, aby škola pokryla náklady na svůj provoz – a demografický vývoj ani silná konkurence se v blízké budoucnosti celkem jistě nezmění – zachraňovat ji z veřejných peněz nemá smysl.

Současně však považujeme přinejmenším za morální povinnost zakladatelů (a tedy i města), aby svým dosavadním studentům zajistili možnost řádně dostudovat, ať už na jiné vysoké škole nebo zde. Oficiálně prezentované varianty s tímto postupem aktuálně také počítají.

Pro zastupitele bude pravděpodobně takové rozhodnutí těžké a nepříjemné, navíc na letošním březnovém zasedání deklarovali (většinou 22 z 23 hlasů) „svou připravenost podpořit činnost ZMVŠ Třebíč formou finančního příspěvku v čase, kdy škola bude způsobilá takovou podporu přijmout.“ Avšak stejně jako patří k dobrým schopnostem podnikatele včas zavřít neperspektivní prodělečný podnik, měli by i naši volení političtí představitelé mít schopnost rozhodnout o ukončení veřejného projektu, ukáže-li se jako neperspektivní a neudržitelný.